O společnosti

Společnost PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o.  provozuje nejstarší a největší pískovnu na brněnsku. Do 31. 8. 2011 byla pískovna provozována společností Brněnské písky, a.s. se sídlem v Němčičkách.
K 1. 9. 2011 koupila společnost PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. společnost Brněnské písky, a.s.. 
Společnost Pískovny Morava,spol. s r.o. se zabývá především hornickou činností – výrobou a prodejem těženého, praného i drceného kameniva v pískovně Bratčice.
Pískovna nabízí zákazníkům nejširší sortiment těžených a praných písků, praného drceného kameniva, zásypových materiálů a okrasného kameniva.
Vyráběný sortiment kryje potřeby výrobců betonu, betonových výrobků, obaloven, stavebních společností a také maloodběratelů, kteří můžou nakupovat v pískovně celý sortiment v malých množstvích.